FESTIVALUL EGALITĂȚII ȘANSELOR – ediția a II a, mai 2014

banner- publ 3FESTIVALUL EGALITĂȚII ȘANSELOR pentru copii și tineret INIMI LA UNISON este un festival – concurs, organizat de Asociația Umanitară “INIMI LA UNISON”  și Liceul Tehnologic Special SF. STELIAN  Botoșani și se adresează  elevilor din școlile speciale, celor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă, elevilor cu deficiențe locomotorii și senzoriale, precum și persoanelor private de libertate (din penitenciare).

Pentru înscrierea în festival puteţi solicita  Regulamentul, Fișa de înscriere, Acordul de Parteneriat și toate celelalte detalii,la nr. de telefon: 0744761221 sau trimițând un e-mail pe adresa alinaraileanu2014@gmail.com  data limită pentru înscrieri fiind 18 aprilie 2014.

Concursul cuprinde două secțiuni:

Secțiunea 1: Expoziții – deschise în perioada  5 mai – 5 iunie 2014 în 6 sedii ale instituțiilor partenere:

Creații literare în versuri sau în proză

Pictură icoane

                   ♣ desene, compoziții plastice având ca temă PRIETENIA

Abilități manuale (cusături tradiționale, împletituri, goblen, colaje, lucrări realizate în tehnica origami, quilling, jucării, etc.)

Fotografie

La această secțiune pot participa:

a) elevi cu CES și cu deficiențe asociate din școlile speciale;

b) elevi cu CES din școlile de masă;

c) elevi cu deficiențe locomotorii și senzoriale;

d) persoane private de libertate (penitenciar);

Lucrările de la Secţiunea 1 vor fi trimise până  cel târziu luni, 28 aprilie 2014 pe adresa: Răileanu Alina, Liceul Tehnologic Special Sf. Stelian Botoşani, str. D. Rallet nr.6, cu menţiunea: PENTRU FESTIVALUL – CONCURS  INIMI LA UNISON.

Secțiunea 2: Spectacol – concurs cultural SUFLET DE ARTIST – în data de 1o mai 2014

Interpretare vocală/instrumentală( muzică populară, folk, ușoară-individual sau colectiv)

Dans – popular traditional, etno, modern, sportiv, tematic, balet, dans de societate, latino, etc.

Teatru: teatru scurt, scenetă, teatru de păpuși, moment literar-artistic, recitări, monolog.

La Secțiunea 2 sunt invitați să participe:

a) elevi cu CES și cu deficiențe asociate din școlile speciale;

b) elevi cu CES din școlile de masă;

c) elevi cu deficiențe locomotorii și senzoriale;

d) persoane private de libertate (penitenciar);

e) elevi din școlile de masă care fac echipă cu elevi cu cerințe educative speciale din școlile speciale sau din cele integratoare, cu copii aflați în evidența unor O.N.G.-uri(cel puțin jumătate din membrii grupului să fie elevi/tineri cu cerințe educative speciale, cu orice tip de deficiență)

La această secțiune se poate participa:

a) direct – cu evoluție pe scenă, în data de 10 mai 2014;

b) indirect – cu înregistrarea momentului artistic pe suport electronic (DVD) și trimiterea până la data de 28 aprilie 2014 la adresa: Răileanu Alina, Liceul Tehnologic Special Sf. Stelian Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, cod. poștal 710 702.

Rugăm ca materialele filmate să fie într-un format care să permită deschiderea cu VLC sau cu Windows Media Player.

Jurizarea se va face- după o fișă de evaluare- în timpul concursului pentru concurenții care participă direct, iar pentru cei care participă indirect, în perioada 19-28 mai  2014 de către un juriu format din organizatori şi parteneri la fiecare categorie de participanți în parte, pe subsecţiunile precizate. Fișa de evaluare va cuprinde  criterii pentru fiecare subsecțiune în parte, criterii care vor viza în general calitatea interpretării, originalitatea, adecvarea conținutului la vărsta concurenților, mișcarea scenică și comunicarea cu publicul, vestimentația,  precum și performanța realizată în raport cu vârsta și tipul deficienței.

Se vor acorda Premiile I, II, III, mențiuni, premii speciale, premii de popularitate (atât pentru participarea directă, cât și indirectă), precum și TROFEUL FESTIVALULUI. Juriul poate hotărî neacordarea unor premii sau acordarea mai multor premii I, II, III. Se va acorda un singur TROFEU AL FESTIVALULUI. Trofeul va fi câștigat de un concurent/un grup/o formație cu participare directă la festival.

În vederea bunei desfăşurări a concursului vă rugăm să confirmați primirea invitației printr-un e-mail pe adresa menționată în care să ne precizați, până pe data de 18 aprilie 2014, intenția dumneavoastră de a participa la festival în mod direct sau indirect. Totodată vă rugăm să trimiteți și fișele de înscriere în concurs completate. Acordul de parteneriat înregistrat, semnat și ștampilat îl trimiteți cu DVD-ul. Vă va fi trimis apoi prin e-mail, scanat, împreună cu diplomele. Cei care veți participa direct, vă rugăm, aduceți Acordul în ziua festivalului.

AȘTEPTĂM SĂ NE CONTACTAȚI !

ALINA RAILEANU – Coordonator proiect

AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL – FILANTROPIC ,,SF. MARIA” – un proiect care prinde viață

Printre obiectivele importante pe care Asociația Umanitară  INIMI LA UNISON  și le-a propus încă de la înființare s-a numărat și acela al construirii, în curtea Bisericii ,,Vovidenia”, a  unui așezământ social-filantropic, proiect prin care se urmărește  dezvoltarea capacităţii asociației de furnizare a serviciilor sociale menite să sprijine normalizarea vieţii a 24 de copii orfani sau provenind din familii aflate în imposibilitatea de a oferi condiții de creștere și educare, și a 24 de persoane vârstnice, aflate în imposibilitate de a se întretine, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii acestora.

Clădirea,  al cărei proiect a fost realizat de NORD PROIECT BOTOȘANI, va cuprinde: demisol, parter, etaj și mansardă. Fundația a fost turnată la începutul lunii ianuarie și se preconizează ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizat demisolul unde va funcționa o cantină socială cu bucătărie proprie și sală de mese multifuncțională cu 150 de locuri, spălătorie, spații de depozitare, vestiare, toalete. Parterul va cuprinde un paraclis, cabinete medicale: stomatologic, oftalmologic și de medicină internă, cabinet psihologic, cabinet juridic, o sală de conferințe, iar etajul și mansarda vor fi ocupate de 12 dormitoare și 6 băi ce vor asigura condițiile standard de furnizare a unor servicii de calitate necesare pentru 48 de locuri, cât și un ambient liniștit, plăcut, confortabil și binemeritat atât pentru beneficiarii vârstnici, cât și pentru copii.

Prin înființarea acestui așezământ se urmărește crearea unei alternative de locuire, temporară sau permanentă, inclusiv asigurarea supravegherii și îngrijirii pentru persoane vârstnice care sunt cazuri sociale, creșterea gradului de participare al acestora la activități specifice vârstei, îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor și a fenomenului îmbătrânirii în general, îmbunătățirea condițiilor de viață, în funcție de nevoile lor specifice. Copiii vor beneficia de ocrotire, îngrijire și supraveghere în cadrul unui program care vizează și furnizarea, pe bază de voluntariat, de servicii specializate de educație, asigurându-se în același timp și prevenția fenomenelor de delincvență juvenilă și abandon școlar.

Comuniunea reciprocă și contactul social dintre cele două categorii de beneficiari se va realiza în mod natural prin participarea la slujbele cultului divin, la activitățile gospodărești, educative, cultural-artistice ce se vor desfășura în comun, vârstnicii fiind pentru cei mici ca niște bunici, care pot împărtăși din experiența lor de viață și pot contribui la educarea copiilor, iar aceștia, la rândul lor, pot oferi ajutor, după puterile lor, asemenea unor nepoți, celor aflați în dificultate.

Până la finalizarea lucrărilor de construcție a așezământului în care vor locui cei 48 de beneficiari , Asociația INIMI LA UNISON are deja  grijă de  7 copii care locuiesc într-un imobil numit Casa ,,Ruxandra” pentru care suportă toate cheltuielile și face tot posibilul ca ei să primească o creștere și o educație corespunzătoare. De asemenea a fost închiriat un apartament în care în curând vor locui alți 6 copii de vârstă preșcolară orfani de ambii părinți sau provenind din familii monoparentale aflate în imposibilitate de a-i crește datorită lipsurilor materiale sau altor cauze. Totodată, asociația susține lunar 20 de vârstnici, în general  persoane singure cu mijloace de trai modeste, acordându-le ajutoare materiale în bani, alimente, îmbrăcăminte, unele dintre ele fiind luate în evidență ca posibile beneficiare ale așezământului care se va construi.

2014-01-05 13.55.57

2014-01-05 13.56.27

DSCN0375

CEL MAI FRUMOS MĂRȚIȘOR

Mărțișorul, simbol al primăverii, este oferit cu multă plăcere celor pe care ii iubim, ca semn al admirației, al dragostei, al prețuirii noastre și de cele mai multe ori este însoțit de  urări de bine, de sănătate, fericire.

Tradiția spune că scopul purtării marțișorului este acela de a-ți apropia soarele, de a ți-l face prieten, de a-i câștiga binăvoința și de a-l determina să-ți dea ce-i stă în putere: frumusețe, veselie și sănătate, cinste și iubire. Iar dăruind  un mărțișor este ca și cum ai dărui o fărâmă de soare.
Fărâme de soare și-au dăruit reciproc și cei care în ajun de 1 martie și-au oferit totodată și prilejul de a petrece împreună câteva ore. 15 elevi ai Liceului Tehnologic Special ,,Sf. Stelian” din Botoșani, unii dintre ei voluntari ai asociației noastre, au fost oaspeții elevilor de la Școala Gimnazială nr. 2 Mânăstireni – Unțeni. Elevii școlii gazdă au pregătit un moment artistic care a constat în prezentarea unei scenete inspirate de povestea ,,Soacra cu trei nurori” scrisă de Ion Creangă- de la a cărui naștere se împlineau  la 1 marie 177 de ani- și  în recitarea unor poezii închinate primăverii și mărțișorului. Împreună, elevii celor două școli s-au bucurat de momentele plăcute create special pentru această ocazie.

Tot elevii de la Liceul ,,Sf. Stelian” au fost cei care au dorit să facă o surpriză plăcută elevilor claselor a II a și a III a de la Școală Gimnazială ,,Sf. Maria” din Botoșani. Prezența lor în ajunul zilei de 8 martie în mijlocul micuților  a adus multă bucurie acestora. Ei au cântat cu  multă însuflețire cântece închinate mamei și anotimpului primăvara, iar cei mari au dăruit fiecăruia câte un mărțișor special, personalizat.

Asociația INIMI LA UNISON a avut ocazia să adauge fiecărui mărțișor oferit copiilor de la cele două școli căte un dar, potrivit nevoilor acestora.

Dacă mărțișoarele  vor fi purtate la piept  o perioadă limitată în timp, ceea ce au experimentat  elevii cât s-au aflat împreună va rămâne probabil în inimile lor ca o amintire plăcută ce va sta la baza unei prietenii sincere și durabile, care este cu siguranță cel mai frumos mărțișor pe care ei l-au primit și l-au dăruit cu bucurie și dragoste.